Recent Posts

Archive

Tags

Miért vannak nemek

Minden, ami elkülönült illuzórikus, csupán látszat, csak úgy tűnik, hogy az a valóság.


A Ha (a Nap) és a Tha (a Hold) nincs egymás nélkül. A jobb és a bal oldal. A jang és a jin. A fekete és a fehér. A meleg és a hideg, a nappal és az éjszaka.


A megfeszítés és az elengedés.


Az egyik a gondolkodó, a tudatos, az énlehatároló, a racionális, a logikus, az analitikus, a gyakorlatias, az, aki részletekben lát, a fókuszált figyelem, az, akinek a tárgyi világgal van kapcsolata és az idővel.

A másik inkább vizuális, intuitív, énkitágító, érzelmes, illogikus, egységben látó, tág látókörű, elvont, átfogóan érzékelő, szétszórt figyelmű, a tárgyi világon túlival van kapcsolata és a térrel.


Az egyik a Mars, az akarat - a másik a Vénusz, az érzelem.Az egyik az aktív, a másik a passzív.


Siva és Sakti, a maszkulin és a feminin energia valójában nem kettő, hanem a teljesség két oldala, ugyanaz.


Nincs egyik a másik nélkül.


Siva és Sakti csak a szamszára felől nézve különállóak, valójában viszont egyek, egységben vannak, egymástól elválaszthatatlanok.


Valahol mindenkinek van másik oldala. Ha úgy tetszik a párja. Sokszor egy élet kevés megtalálni. Rátalálni. Rátalálni nem a másik felünkre, hanem valójában a másikban önmagunkra.


Siva önmagában csak egy aktivizálható lehetőség marad, egyfajta potenciál, csak a női energia tudja ténylegesen aktivizálni. Sakti az az áramló energia, amiben aztán a teremtés végbemegy.

Csak együtt valósulhat meg a valamiből a valami, az a valami, ami teljes.


Látszólagos különválásban élünk, mint nő és férfi, mint külön nemű emberek, valójában a tökéletességet úgy találjuk meg, ha összekapcsolódunk.


A két félnek, a két különböző nemnek köszönhetően viszont az ember megélheti az elkülönülést és az egységet is és ezáltal kétféle, de alapvető élményünk lehet a valóságról.


Ezáltal kétféle, alapvető élményünk lehetséges a valóságról.


Az élet együtt szép. Az élet együtt teljes.


Hogy miért vannak nemek? Hogy az egymásra találásban az ember meg- és átélhesse az egységérzés extázisát.


Kívánok boldog férfiakat nekünk nőknek, kívánok boldog nőket a férfiaknak, hogy a boldogság valóban és teljességben át tudjon járni együtt bennünket.


Hari OM Brávácz Alexandra

#boldognő #boldogférfi