Recent Posts

Archive

Tags

Parampara az ashtanga jógán keresztül

Tirumalai Krisnamacharya a modern jóga atyja és annak tanítói láncolata


English below

Charles Secallus írása Fordította: Fáth Tamara


Az autorizáció, vagyis az tanítói engedély lényege a Parampara ősi hagyományán alapszik. A Parampara szellemi kapcsolattal egybekötött mentorálást jelent, amikor is a guru "tanár"; átadja tudását a śiṣya "tanítványnak".

A helyes ismereteket a tanár és a hallgató közötti kapcsolat adja. Tapasztalatok szerint az ilyen kapcsolat a legjobb lehetőség a finom vagy fejlett tudás megszerzésére. Végül pedig a hallgató elsajátítja azt a tudást, amelyet a tanár megtestesít.

Tirumalai Krisnamacharya (1888-1989) a Hatha jóga egyik legismertebb tanára. Minden védikus darśanában, más néven indiai filozófiai ágon diplomát szerzett. Krishnamacharya több könyvet is publikált, többek között: Yoga Makaranda (1934), Yogasanagalu (1941), Yogavalli (1988). Körbeutazta Indiát előadásokat és demonstrációkat a jóga népszerűsítése érdekében, többek között olyan érdekességekkel körítve, mint a szívverésének leállítása. Majd Mysore királyának, IV. Krisna Raja Wadiyar meghívásának eleget téve a Mysore palotába költözött és a király támogatásával ismét népszerűvé tette a jóga tudományát.

Krishnamacharya által új fogalmat nyert a lélegzet és mozdulat összekapcsolása, ezért őt tekintik a vinyásza rendszer megalkotójának. Tanulói között szerepel Sri K. Pattabhi Jois, B. K. S. Iyengar, T. K. V. Desikachar, B. N. S. Iyengar, Indra Devi és A. G. Mohan. Tanulói mindegyike gazdagodott Krishnamacharya hatalmas tudása által és továbbadta ősi a tanításait a Nyugati Világ felé.


Krishnamacharya diákjai:


Sri K. Pattabhi Jois (1915. július – 2009. május 18.): Szanszkrit tudós, az Ashtanga Vinyasa jóga népszerűsítője. A Jóga Mala szerzője. Tanításait gyermekei, Manju és Saraswathi Jois, unokája, Sharath Jois, valamint több száz elkötelezett certifikációt, autorizációt szerzett tanár terjeszti világszerte.


B. K. S. Iyengar (1918. december 14. - 2014. augusztus 20.): Az „Iyengar Jóga” néven ismert jógastílus alapítója. Számos könyvet írt a jóga gyakorlati oldaláról és filozófiáról, úgy mint a Jóga új megvilágításban, Pránajámama új megvilágításban, A jóga szútrák szíve, A jóga fája. Ezek segítségével mind Indiában, mind pedig világszerte nagyban hozzájárult a jóga népszerűsítéséhez.


TKV Desikachar (1938. június 21. - 2016. augusztus 8.) Az 1960-as években édesapja (Krishnamacharya) mellett tanult, majd 1970- 2014-es között aktívan tanított. Számos könyvet publikált, a legismertebb az 1995-ben megjelent A jóga szíve. Desikachar megtanulta a különböző jóga technikákat, filozófiai útmutatásokat fizikai gyakorlatokra, terápiás és spirituális célokra használni.


B. N. S. Iyengar: Sri BNS Iyengar több mint 70 éve gyakorolja a jógat. Fiatal ember volt az Ashtanga Vinyasa jóga korai napjaiban, Mysore-ban, és közvetlenül Sri T. Krishnamacharya és Sri K. Pattabhi Jois mellett tanult. Ő egyben az Ashtanga Vinyasa jóga legidősebb élő tanára.

A. G. Mohan (1945) indiai jóga tanár, szerző és a Svastha Yoga Camp; Ayurveda társalapítója.

Indra Devi (1899. május 12. - 2002. április 25.): számos hírességet tanított, köztük Marilyn Monroe, Greta Garbo, Eva Gabor, Yul Brynner és Yehudi Menuhin hegedűművész, aki bemutatta Iyengart a nyugatnak. Devi előkészítette az utat a jóga 90-es évekbeli népszerűségének növekedéséhez.
A képen Charles látható (balra), mellette Patthabi Jois


Charles órái az Útközben jóga jógastúdióban>


Parampara of Ashtanga yoga, Tirumalai Krishnamacharya, the father of the modern yoga and the lineage of his teachings

Authorization holds its purpose based on the age old tradition of Parampara.

Parampara is the tradition of spiritual relationship and mentoring where teachings are transmitted from a guru "teacher" to a śiṣya "disciple" or student. Correct knowlege is imparted through the relationship between the teacher and the student. It is considered that this relationship, is the best way for subtle or advanced knowledge to be conveyed. The student eventually masters the knowledge that the teacher embodies.

Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989) is one of the most recognized teachers of Hatha Yoga. He held degrees in all the six Vedic darśanas, or Indian philosophies. Krishnamacharya's writings include: Yoga Makaranda (1934), Yogaasanagalu (1941), Yogavalli (1988). He traveled around India giving lectures and demonstrations to promote yoga, including such feats as stopping his heartbeat. With the support of the King of Mysore, IV. Krishna Raja Wadiyar, he moved to the Mysore Palace and made the science of yoga popular again.

Krishnamacharya is considered the architect of vinyāsa, by revitilizing the teachings of movemnet and breath. His students include Sri K. Pattabhi Jois, B. K. S. Iyengar, T. K. V. Desikachar, B. N. S. Iyengar, Indra Devi, and A. G. Mohan. Each of these students expanded on Krishnamacharya knowledge and they extended the teachings of this ancient tradition to the Western World.

Krishnamacharyas students include;

Sri K. Pattabhi Jois (July 1915– 18 May 2009): Sanskrit scholar, most known for his contribution of Ashtanga Vinyasa Yoga. Author of Yoga Mala. His teachings have been carried out by his children Manju and Saraswathi Jois, grandson Sharath Jois and hundreds of certified and authorized teachers throughout the world.

B. K. S. Iyengar ( 14 December 1918 – 20 August 2014): Was the founder of the style of yoga as exercise known as "Iyengar Yoga". He was the author of many books on yoga practice and philosophy including Light on Yoga, Light on Pranayama, Light on the Yoga Sutras of Patanjali, and Light on Life. Iyengar has been credited with popularizing yoga, first in India and then around the world.

T. K. V. Desikachar ( 21 June 1938 – 8 August 2016: He studied under his father (Krishnamacharya) in the 1960s, and taught from the 1970s - 2014.. He published many books, especially the 1995 The Heart of Yoga. During his thirty years of study, Desikachar learned the practice and application of yoga techniques and texts, for therapeutic, exercise, and spiritual purposes.

B. N. S. Iyengar: Sri BNS Iyengar has practiced Yoga for over 70 years. He was a young man during the early days of Ashtanga Vinyasa Yoga in Mysore, and studied directly with Sri T. Krishnamacharya and Sri K. Pattabhi Jois. He is the oldest living teacher of Ashtanga Vinyasa Yoga.

A. G. Mohan (1945) is an Indian yoga teacher, author, and co-founder of Svastha Yoga & Ayurveda.

Indra Devi (May 12, 1899 – April 25, 2002): She taught yoga to many celebrities including Marilyn Monroe, Greta Garbo, Eva Gabor, Yul Brynner and the violinist Yehudi Menuhin, who introduced Iyengar to the West. She was a pioneer in yoga, preparing the way for it's popularity to grow in the 90's.